Ismo_Industrias Cosmic_1995

Ismo es planteja com un projecte immediat, sense pretensions. El cos dels accessoris és de faig tornejat i envernissat, el suport mural es redueix a una volandera que permet una fixació directa, amb els cargols a la vista, reivindicant, el llenguatge dels mateixos com a part fonamental del projecte. Finalment, els contenidors, són de porcellana per garantir una òptima neteja.

ricard ferrer barcelona_design studio

productes

nosaltres

clients

contacte

home

productes

nosaltres

clients

contacte